Polityka prywatności w firmie  Karolina Rostankowska występującej pod marką ” malutkie obrazki „

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Za pośrednictwem firmy Karolina Rostankowska, ul. Kalinowa  6J/3, 81-198 Kosakowo, NIP 5871593419, zbierane są dane osobowe w postaci Państwa adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz dane osób niepełnoletnich, którymi są Państwo opiekunami prawnymi. Administratorem w/w danych jest właściciel firmy Karolina Rostankowska. Dane osobowe są przetwarzane i przekazywane poprzez moją skrzynkę mailową, prowadzoną korespondencję przez portale społecznościowe,  podpisane umowy, kontakt z klientami, firmy zajmujące się wydrukiem zdjęć i ich wysyłką. Dane są wykorzystane w celu realizacji zlecenia, wykonania sesji zdjęciowej, kontaktu z klientem, do tworzenia oraz wyświetlania komunikatów marketingowych w postaci reklam, przesyłania ofert promocyjnych, przesyłania zdjęć do druku, wyboru zdjęć przez klienta, w celach księgowych. Dane osobowe zawarte w umowach są przechowywane w siedzibach firmy gdzie ma do nich dostęp wyłącznie administrator danych. Dane przekazane firmie Karolina Rostankowska są wykorzystywane tylko
i wyłącznie dla w/w potrzeb firmy, do kontaktu, nawiązanie współpracy, wykonania zlecenia, działań marketingowych, pomiędzy firmą Karolina Rostankowska  z każdą z osób, która pragnie nawiązać współpracę i powierzyła dane w/w firmie. Każda z osób, która powierzyła dane osobowe firmie Karolina Rostankowska  może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, mieć w nie wgląd lub dokonać ich zmiany. Można tego dokonać kontaktując się z administratorem danych osobowych poprzez adres mailowy kontakt@malutkieobrazki.pl , telefonicznie 660-663-916 lub pisemnie pod adresem ul. Kalinowa 6J/3, 81-198 Kosakowo

Zmiany danych osobowych mogą skutkować niemożnością zawarcia umowy, wykonania sesji zdjęciowej i realizacji poszczególnych pakietów z cennika.

 

Z poważaniem Karolina Rostankowska